Monthly Archives: January 2015

  identity card   in Greek

  identity card   in Greek  ?   ταυτότητα

  before …   (doing)   in Greek

  before …   (doing)   in Greek  ?   πριν να …

  when   in Greek

  when   in Greek  ?   πότε

  item   in Greek

  item   in Greek  ?   είδος

  bee   in Greek

  bee   in Greek  ?   μέλισσα

  we are lucky with the weather   in Greek

  we are lucky with the weather   in Greek  ?   είμαστε τυχεροί με τον καιρό

  delicious   in Greek

  delicious   in Greek  ?   νόστιμος

  rain   in Greek

  rain   in Greek  ?   βροχή

  queue   in Greek

  queue   in Greek  ?   ουρά

  to print   in Greek

  to print   in Greek  ?   εκτυπώνω