Monthly Archives: November 2010

Ogenki desu ka

New Japanese sentences 100% free

available at http://xxx.linguistmail.com/japanese

Kore wa nan desu ka

New Japanese sentences 100% free

available at http://xxx.linguistmail.com/japanese

  • hotondo nani mo shirimasen  [xxx]
  • muzukashii hatsuon ga arimasu  [xxx]
  • muzukashii to omou  [xxx]
  • minna totemo hayaku hanashimasu  [xxx]
  • chanto hanaseteiru to omou yo  [xxx]
  • sukoshi dake wakarimasu  [xxx]
  • zenzen wakarimasen  [xxx]
  • wakarimasen deshita  [xxx]
  • kore wa ikura desu ka  [xxx]
  • kore wa nan desu ka  [xxx]