Category Archives: L’actualité en néerlandais

Chávez voelt zich herboren

President Hugo Chávez is weer in Venezuela. De linkse leider volgde op Cuba een laatste chemokuur. Op de internationale luchthaven Simon Bolivar in Caracas sprak Chávez de pers toe. Hij zei zich ‘herboren’ te voelen. De politicus toonde zich ook optimistisch over het succes van de behandeling op Cuba en over zijn toekomst als president van zijn land.

weer : encore, de nouveau
links : à gauche, de gauche
leider : chef politique, leader
volgen : suivre
chemokuur : cure, traitement de chimiothérapie
toespreken : s’adresser à
de pers : la presse
herboren : renaître
zich tonen : se montrer
behandeling : traitement
de toekomst : le futur

Tsunami in Japan, dag 6

De ochtend in Japan begon met een nieuwe brand in reactor 4 van kerncentrale Fukushima I. De oorzaak wordt nog onderzocht. De situatie rond de reactoren blijft vooralsnog instabiel.

  • ochtend : matin
  • begon < beginnen : commencer
  • brand : incendie
  • kerncentrale : centrale nucléaire
  • de oorzaak : la cause
  • onderzocht < onderzoeken : examiner (le passif en néerlandais)
  • rond : autour de
  • vooralsnog : pour le moment