Monthly Archives: March 2011

Wat is er aan de hand

Nouvelles phrases en néerlandais 100% gratuit

disponibles sur http://xxx.linguistmail.com/neerlandais

  • wat is er aan de hand  [xxx]

Tsunami in Japan, dag 6

De ochtend in Japan begon met een nieuwe brand in reactor 4 van kerncentrale Fukushima I. De oorzaak wordt nog onderzocht. De situatie rond de reactoren blijft vooralsnog instabiel.

  • ochtend : matin
  • begon < beginnen : commencer
  • brand : incendie
  • kerncentrale : centrale nucléaire
  • de oorzaak : la cause
  • onderzocht < onderzoeken : examiner (le passif en néerlandais)
  • rond : autour de
  • vooralsnog : pour le moment